Privacy verklaring & Disclaimer
 

Privacy verklaring / Privacy Policy

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom dragen wij ook bij aan initiatieven van het bedrijfsleven ter bescherming van uw privé-gegevens, zowel in ons bedrijf als op internet. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt

Wij verzamelen alleen gegevens die bijdragen aan een optimale kwaliteitsservice

Wij limiteren de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden

Wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie

Wij verifiëren regelmatig de identiteit van de klanten die ons bellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens

Wij vragen u met nadruk om uiterst zorgvuldig met uw logingegevens en wachtwoorden om te gaan om misbruik te voorkomen

Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt

Wij eisen van ondernemingen waar wij mee samenwerken dat zij conform onze principes handelen

Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen

 

DISCLAIMER

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Lagerwey bv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Lagerwey bv behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagerwey bv.

 

UITLEG OVER DE GEBRUIKTE COOKIES OP DEZE WEBSITE

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

 

COOKIES WAARMEE WIJ HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE KUNNEN METEN

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu met onder andere Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

het optimaliseren van de website

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

 

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

 

BROWSERINSTELLINGEN

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

 

SLOTOPMERKINGEN

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ons.

 

Versie 1.0 15 december 2014.

 
Direct contact
Volledige naam
E-mailadres
Telefoon

 
SLUITEN
vorige |
hier komt de titel
| volgende